Letné športové tábory so zameraním na tenis

VTC Pezinok organizuje letné športové tábory pre deti od 6 rokov

MIESTO

VTC PEZINOK

Fraňa Kráľa 1/A

902 01 Pezinok

DÁTUM

1. TURNUS: 20.7. - 24.7. 2020

2. TURNUS: 3.8. - 7.8. 2019

3. TURNUS: 10.8. - 14.8. 2019

ČAS

8:00 - 16:00

CENA

130€

SÚRODENCI: 125€

PROGRAM TÁBORA

DOOBEDA

 • skupinový tenisový tréning vedený hrovou a zábavnou formou (90 min)

 • teória - športová výživa, fair-play, základné tenisové pravidlá

 • loptové pohybové a športové hry 

POOBEDE

 • rozvoj kondičných a koordinačných schopností hrovou formou (60 min)

 • skupinový tenisový tréning (60 min)

 • pohybové hry a ďalšie športové hry

 • denná aktivita (turistika, športová olympiáda, návšteva plavárne, korčuľovanie/bicyklovanie, detská diskotéka, opekačka, ...)

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

 • maximálny počet detí v tábore je 24, minimálny počet je 8

 • ak sa na rovnaký termín prihlási príliš málo alebo príliš veľa detí, bude im ponúknutý iný termín

 •  v cene tábora je zahrnuté: prenájom kurtov a haly, pitný režim počas celého dňa, kvalifikovaní tréneri, športové náradie a pomôcky, obedy, desiata, olovrant, ceny a medaily

 • stravovanie je zabezpečené v priestoroch klubu

 • v prípade zlého počasia sa presúvame do telocvične vzdialenej cca 200 m od tenisových kurtov

 • fotografie z tábora budú uverejnené na našej web stránke a www.facebook.com/TenisovaakademiaVTCPezinok 

 • možnosť pokračovať s tenisom systematicky hneď po skončení tábora

​PRIHLASOVANIE

 • prihlášku a čestné prehlásenie o zdravotnom save dieťaťa si treba uložiť a vyplnenú potom poslať na e-mailovú adresu: tenisvtc@gmail.com alebo osobne odovzdať v kancelárií tenisového klubu, prihlášky neposielajte prosím poštou

 • prihlášku si môžete stiahnuť tu:   PRIHLÁŠKA

 • čstné prehlásenie si stiahnete tu: PREHLÁSENIE

 • ak žiadaný termín bude voľný - rezervujeme Vám miesto v danom termíne, pričom rezervácia trvá 7 dní, ak do tohto času neuhradíte poplatok za tábor na číslo účtu 181402040/0900, Vaša rezerváciu bude zrušená a miesto môže byť ponúknuté niekomu inému, pre urýchlenie procesu môžete poslať potvrdenie o úhrade poplatku na vyššie uvedený e-mail                        ako variabilný symbol uveďte rodné číslo dieťaťa, za ktoré poplatok uhrádzate, do poznámok napíšte „letný tábor“, do 7 dní od prijatia platby dostanete potvrdenie o zaradení do žiadaného termínu tábora e-mailom

 • ak žiadaný termín nebude voľný – bude Vám ponúknutý iný plánovaný termín prostredníctvom e-mailu

1/2
# Návštevníkov

© 2021 Volejbalový a tenisový klub Pezinok