top of page

Tenisová akadémia

Tenisová akadémia

je zameraná na trénovanie tých hráčov, ktorí majú záujem hrať tenis súťažne a neskôr aj profesionálne.

Do tréningového procesu zahŕňame všetky zložky športovej prípravy. S mladými tenistami pracujeme okrem technickej a taktickej prípravy na kurte aj na kondičnej, psychologickej a teoretickej príprave. Tréningy sú vedené pod dohľadom kvalifikovaných trénerov a tenisti majú zabezpečený komplexný tréningový proces (tvorba cieľov, kalendár turnajov, plány tréningov, makrocykly, mezocykly, mikrocykly, hodnotenia hráčov, testovania, lekárske prehliady,...). 

Hodnotenie hráčov

  • VÝKON - bojovnosť, zanietenosť, nasadenie (tempo), aktivita na  a mimo tréningu, kreativita na tréningu, samostatnosť

  • ÚCTA - správanie, úcta k sebe, komunikácia, prístup, poriadok, podpora, nálada, čestnosť, fair-play, úprimnosť

  • DISCIPLÍNA - plnenie plánov, cieľov a úloh, reakcia a pružnosť na situácie, dochvílnosť, dochádzka, strava, pauzy

  • ZÁUJEM - účasť na tréningoch, sedeniach a turnajoch, klubových akciách, získavanie informácií, záujem o hru, vzdelávanie sa (schopnosť učiť sa)

Prečo hodnotíme

  • SPATNÁ ODOZVA - aby nielen hráči vedeli, ako si vedú na tréningoch a turnajoch, v ktorých sférach sa  môžu zlepšiť, a tak neustále prispievať k zvyšovaniu svojho výkonu a udžania si svojej výkonnosti

  • VNÚTORNÁ MOTIVÁCIA - vnútroná motivácia vychádza z hráčovej potreby zlepšovať sa a napredovať, je dlhodobá (vonkajšia motivácia - napr. dám hráčovi peniaze za vyhratý zápas - určite hráča motivuje, ale krátkodobo) 

  • CESTA - hodnotíme hráčovu cestu, teda to, ako sa dopracuje k výsledku (jeho výkon a položky, ktoré ho dopĺňajú a vytvárajú jeden celok), neorientujeme sa na výsledok, pretože z neho zistíme len to, či hráč vyhral alebo prehral, nezistíme AKO HRAL  

bottom of page