top of page

Členský poplatok

Na výber máte 2 spôsoby úhrady členského poplatku

ROČNE

V prípade jednorazovej celoročnej platby je potrebné uhradiť sumu 

150 € 

do 15. januára aktuálneho roku

(2 a viac súrodencov: 100 €) 

MESAČNE

V prípade mesačných platieb je potrebné uhradiť sumu 

15 €

spolu s poplatkom za tréningy,

a to do 5. dňa v aktuálnom mesiaci

(2 a viac súrodencov: 10€) 

MESAČNÉ TRÉNINGOVÉ POPLATKY POKRÝVAJÚ

 • prenájom haly

 • udržiavanie antukových kurtov počas letnej sezóny

 • vyplatenie trénerov

ČLENSKÝ POPLATOK SA VYUŽÍVA NA

 • nákup tenisových loptičiek a tréningových pomôcok

 • nákup antuky a práce spojené s prípravou kurtov na letnú sezónu

 • práce spojené so stavaním nafukovacej haly, platby elektriny a plynu, pravidelná údržba nafukovacej haly

 • platba energií vo vnútorných klubových priestoroch, upratovacie služby

 • nevyhnutné opravy a práce – výmena oplotenia kurtov a zariaďovanie klubových priestorov, plánujeme zrevitalizovať okolie kurtov a dozariaďovať vnútorné priestory klubu

 • organizáciu klubových turnajov, ako aj turnajov STZ

VÝHODY ČLENSTVA

 • možnosť reprezentovať náš klub v súťaži družstiev (rôzne vekové kategórie)

 • možnosť zúčastňovať sa sústredení a iných akcií organizovaných našim klubom atď.

Prečo platíme členský poplatok

bottom of page