top of page

VYPLETANIE

RAKIET

Verejnosť - 7€/raketa

Členovia VTC - 5€/raketa

POŽIČIAVANIE

RAKIET A LôPT

Tenisová raketa - 2€/hod

Tenisové lopty 4ks - 2€/hod

CENNÍK VÝPLETOV

 ČLENOVIA VTC

Polystar Turbo - 5 €

Polystar Energy - 5 €

Polystar Strike - 5 €

Babolat Xcel - 20 €

Babolat Cunguest - 10 €

Luxilon Big Banger - 10 €

CENNÍK VÝPLETOV

 VEREJNOSŤ

Polystar Turbo - 8 €

Polystar Energy - 8 €

Polystar Strike - 8 €

Babolat Xcel - 25 €

Babolat Cunguest - 13 €

Luxilon Big Banger - 13 €

Vypletanie a požičiavanie rakiet a lôpt

bottom of page