top of page

Tenisová škôlka

Tenisová škôlka

Je prioritne určená pre spoluprácu s  materskými škôlkami. Cieľom je vytvoriť u našich najmenších ratolestí pohybový návyk, ktorý práve v súčasnosti postráda väčšina detí. Tréningy sú vedené hrovou formou a obsahujú cvičenia zamerané na tenisovú predprípravu, nácvik základných úderov, zdokonaľovanie základných lokomočných pohybov a koordinačných schopností.Trénuje sa v skupinke 4-6 detí pod dohľadom kvalifikovaných trénerov. V súčasnosti úspešne spolupracujeme so súkromnou škôlkou Benjamin v Pezinku a Senci, ako aj s družinou ZŠ Narnia v Pezinku. Dopravu a presun detí vieme zabezpečiť. Po absolvovaní tenisovej škôlky majú deti možnosť začleniť sa v tréningovom procese tenisovej školy.

PRE VIAC INFORMÁCIÍ NÁS NEVÁHAJTE KONTAKTOVAŤ

bottom of page