top of page

Stránka podpory a komunikácie so zväzom a ministerstvom

KOMUNIKÁCIA

1. List pre STZ a mail na STZ 10.3. 2021

2. Odpoveď STZ 11.3. 2021

3. Mail na ministerstvo školstva 15.3. 2021

    (príloha list pre STZ a odpoveď STZ)

4. Mail primátorovi mesta Pezinok 19.3. 2021

    ( bez odpovede )

5. Odpoveď ministerstva školstva 25.3. 2021

6. Prvý mail pre poslanca Karola Kučeru

    30.3. 2021

7. Odpoveď poslanca Karola Kučeru 31.3. 2021

8. Druhý mail pre poslanca K. Kučeru 31.3.2021

Dotazník

bottom of page