Stránka podpory a komunikácie so zväzom a ministerstvom

KOMUNIKÁCIA

1. List pre STZ a mail na STZ 10.3. 2021

2. Odpoveď STZ 11.3. 2021

3. Mail na ministerstvo školstva 15.3. 2021

    (príloha list pre STZ a odpoveď STZ)

4. Mail primátorovi mesta Pezinok 19.3. 2021

    ( bez odpovede )

5. Odpoveď ministerstva školstva 25.3. 2021

6. Prvý mail pre poslanca Karola Kučeru

    30.3. 2021

7. Odpoveď poslanca Karola Kučeru 31.3. 2021

8. Druhý mail pre poslanca K. Kučeru 31.3.2021

Dotazník