Darujte 2% z daní klubu VTC Pezinok

Opätovne sa blíži obdobie podávania daňových priznaní, a s tým aj možnosť poskytnutia 2 %  z týchto daní pre registrované organizácie. Jednou z týchto organizácií je aj naše občianske združenie Volejbal Tenis Club Pezinok. Klub sa snaží čo najefektívnejšie zabezpečiť športovú prípravu mladých nádejných talentov. A práve poskytnutie 2 % z Vašej dane z príjmu je jednou z tých najväčších možností ako prispieť na revitalizáciu klubu, a tým zlepšiť podmienky pre deti v klube. Pozdvihnime spoločne úroveň NÁŠHO klubu poukázaním 2% z dane aj v roku 2017.  

Tlačivá s vyplnenými údajmi o našom združení nájdete nad týmto textom, v klubovej kaviarni alebo si ich môžete vyžiadať priamo od trénerov.V prípade, že poukážete nášmu občianskemu združeniu svoje 2 % z dane, prosíme Vás o zaslanie kópie týchto tlačív. Prípadne môžete odovzdať kópie aj priamo trénerom alebo nechať v klubovej kaviarni. Tým zaistíte podporu tenisového oddielu klubu, v opačnom prípade by boli peniaze rozdelené medzi tenisový a volejbalový oddiel.

Ďakujeme

© 2020 Volejbalový a tenisový klub Pezinok

# Návštevníkov

1/2