top of page

Darujte 2% z daní klubu VTC Pezinok

Darujte 2% dane a zístajte 50% zľavu v našom klube !
 
Darovaním môžete len získať ! Čo ? Zľavu v našom klube vo výške 50% vášho finančého príspevku. 
Získate vy a získa aj klub - podporíte revitalizáciu klubu, zlepšíte podmienky pre Vaše deti a okrem toho ušetríte vašu peňaženku. 
 
V minulom roku sme mali  71 evidovaných prispievateľov, ktorí nám poskytli spolu 10 478 € a aktuálne si čerpajú zľavy v podobe tréningového poplatku a prenájmu kurtov u nás vo výške 5 239 €. 

1.png
2.png

Tlačivá  a leták s informáciami nájdete :

-  v prílohách

-  v klubovej kaviarni 

-  na vyžiadanie aj u našich trénerov

 

V prípade, že poukážete nášmu občianskemu združeniu svoje 2 % z dane, prosíme Vás o zaslanie kópie týchto tlačív v podobe skenu e-mailom, 

alebo ju prineste k nám osobne, aby sme si Vás zaevidovali a po pripísaní ( z daňového úradu prebieha postupne až do konca mesiaca september )  

vám budeme poskytovať zľavu 50% z Vášho poskytnutého príspevku.

 


Tešíme sa na všetkých priaznivcov Tenisového klubu VTC, ktorí

nás chcú podporiť a zároveň si užiť ušetrené eurá u nás 

Ďakujeme

bottom of page