Platobné podmienky pre školu Narnia

Poplatok je potrebné uhradiť do 5. dňa aktuálneho mesiaca (za september do 15.9. 2019) a platí sa stále v rovnakej výške.

Poplatky budú znížené iba v prípade prázdnin, štátnych sviatkov a zrušení tréningov zo strany trénera. Ceny tréningov sú kalkulované na 4 tréningy v mesiaci. Pokiaľ je v mesiaci tréningov viac, poplatok sa nezvyšuje.

 

Pokiaľ pripadne tréning na prázdniny alebo štátny sviatok a aj tak je v aktuálnom mesiaci odtrénovaný minimálny počet hodín (4), mesačný poplatok sa neznižuje.

 

Vyúčtovanie prebehne jedenkrát ročne počas letných prázdnin.

 

*Cenník je platný od 1.9. 2019 a je určený iba pre deti navštevujúce školu Narnia!