Akadémia pohybu

Kondičné tréningy pre vrcholový a výkonnostný šport  

 

Kondičná príprava je zložkou športového tréningu, ktorej cieľom je vyvolanie adaptačných zmien v organizme športovca so zameraním na rozvoj pohybových schopností. Úlohou kondičného tréningu je rozvoj všestranného pohybového potenciálu športovca (kondičných a koordinačných schopností) a zvýšenie schopnosti organizmu športovca znášať narastajúce tréningové zaťaženie, to znamená rozvoj funkčných a psychických predpokladov, upevňovanie zdravia a prevencia pred zraneniami, kompenáziači voči jednostrannému zaťaženiu. 

Kondičné tréningy pre záujmový šport 

 

Cieľom je vytvoriť u detí všeobecný pohybový základ. Tréningové jednotky sú vedené hrovou formou so zameraním na rozvoj pohybových schopností  a odstránenie svalových disbalancií. Základná kostra pohybového plánu zahŕňa pohybové hry rozvíjajúce základné kondičné a koordinačné schopnosti, športové hry (florbal, futbal, volejbal, … podľa preferencie detí) gymnastickú pohybovú prípravu a atletickú pohybovú prípravu. Doplnková ponuka (v prípade záujmu): lyžiarsky kurz, plavecký kurz, turistický kurz.